สายตรงคณบดี

กิจกรรมข่าวปัจจุบัน

 

 
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
ศิษย์เก่า
 
 
 
บุคลากร

   ข่าวกิจกรรมคณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แจ้งปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ(2562)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.