หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการศึกษาดูงานมีการทำกิจกรรม KM หัวข้อพัฒนากระบวนการทำงานสู่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

        รายละเอียด : ภายใต้โครงการศึกษาดูงานมีการทำกิจกรรม KM หัวข้อพัฒนากระบวนการทำงานสู่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจิมจอมพล โรงแรมโนโวเทลศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.