หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการบริการวิชาการยกระดับ Smart Veggie Enterprise

        รายละเอียด : เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นายชัยพร หล้าต๋า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ในหัวข้อความร่วมมือการจัดทำโครงการบริการวิชาการยกระดับ Smart Veggie Enterprise ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.