หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

        รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โครงการกาดสดเดลิเวอรี่ คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานกาดสดเดลิเวอรี่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.