ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

        รายละเอียด :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 053-873550 ต่อ 404 E-mail : ba_review@hotmail.com
การรับสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมออนไลน์และแจ้งการชำระเงินเงินได้ที่ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ การประชุมวิชาการคณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี 678-006087-4

หมายเหตุ

- โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินและอัพโหลดหลักฐานการชำระในระบบการสมัครออนไลน์เท่านั้น (หลักฐานใช้เป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือ PNG)

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ในระบบการสมัครออนไลน์เท่านั้น

 

 แชร์รูปภาพไปยัง Facebook คุณ ]

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.