ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม | จองห้องประชุม  | ข้อมูลห้อง | เข้าสู่ระบบห้องประชุม  
 
ตารางการใช้ประชุม |
   
เลือกห้อง

<<กันยายน 2563 >>
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
  - อ.ปกรณ์

2
  - จันทรจิรา

  - ธนพร

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

  - สุมิตร

3
4
5
  - ผศ.ดร.มาณวิน

  - ดร.นทีทิพย์

6
  - ผศ.ดร.มาณวิน

  - ดร.นทีทิพย์

7
8
  - กฤตาณัฐ

  - ประภาศรี

9
  - กนกวรรณ

  - น้ำฝน

  - ผศ.ดร.ภัทริกา

10
  - สุมิตร

11
  - บุษบงค์

  - ผศ.ดร.ดลยา

12
  - ดร.นทีทิพย์

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

13
  - ดร.นทีทิพย์

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

14
  - จิราพร

  - จิราพร

15
  - ภูษณิศา

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

16
  - ประภาศรี

  - ผศ.ดร.กัญญ์พัสวี

17
  - สุมิตร

18
  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

19
  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

  - ผศ.ดร.มาณวิน

20
  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

  - ผศ.ดร.มาณวิน

  - ผศ.ดร.กุลชญา

21
22
23
  - นางสาว

  - กิตตินุช

  - อ.ดร.นทีทิพย์

  - ผอ.สุมิตร

  - ผอ.สุมิตร

24
25
26
  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

27
  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

  - ผศ.ดร.ภูษณิศา

28
29
  - ผศ.ดร.ศิริกุล

30
  - เบญจวรรณ

  - กาลัญญุตา

  - กาลัญญุตาสถานะการจองห้อง
1.
ตัวอักษรสี ไม่ได้รับอนุมัติให้จองห้อง
2.
ตัวอักษรสี รอการอนุมัติให้จองห้อง
3.
ตัวอักษรสี ได้รับอนุมัติให้จองห้อง
หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านได้จองห้องไว้ และได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ไม่มาใช้ห้องที่จอง
ทางคณะจะตัดสิทธิ์การจองและใช้ห้องของท่าน