สายตรงคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อตกลง สายตรงคณบดี
            เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิด สายด่วนคณบดีขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านต่าง ๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียง ผู้เดียว และคณบดีจะส่งคำตอบไปยัง e-mail  ที่ท่าน ได้ให้ไว้ จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตาม
ข้อตกลงดังต่อไปนี้ 

               1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
               2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
               3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
               4.ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในคณะฯ
                               
           ** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  ** 
  
ผู้ดูแลระบบ
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.