ติดต่อเรา

 
  สามารถติดต่อเราได้ที่
 
ที่อยู่ :
  สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50290
  โทรศัพท์ 0-5387-3550-2 , โทรสาร  0-5349-8151
Website :   www.ba.mju.ac.th
Facebook :   www.facebook.com/bamaejo
Fanpage :   www.facebook.com/BaMaejoCM

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.