โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

image

ที่อยู่

เลขที่ 132 ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Email Us

E-mail : dtw@dtw.co.th

www.duangtawanhotelchiangmai.com

ติดต่อ

Tel : +66(0) 5390 5000