image

งานบริการวิชาการเเละวิจัยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Email Us

Email : bamju.research@gmail.com
แฟกซ์ : 053-873569

ติดต่อ

099-3803838 (ฝ่ายประสานงาน)
082-9875753 (ฝ่ายประสานงาน)