:: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คณะฯ ::
 
ลำดับที่ ข่าวประกาศ
1 คู่มือการบริหารงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว [โพสต์เมื่อ : 9-สิงหาคม-2562] 
2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย [โพสต์เมื่อ : 11-ธันวาคม-2561] 
3 32/61สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [โพสต์เมื่อ : 28-สิงหาคม-2561] 
4 31/61บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [โพสต์เมื่อ : 31-กรกฎาคม-2561] 
>>คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   กิจกรรมบริการวิชาการ ในหัวข้อการบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
วันที่กิจกรรม :   02/09/2563

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการ SKL Sponsorship 2020
วันที่กิจกรรม :   19/08/2563

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
วันที่กิจกรรม :   18/08/2563

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<