ลงชื่อเข้าใช้งาน

   
 ป้อนชื่อผู้ใช้ ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้งานเดียวกับ ระบบ E-Document มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น)
 ป้อนรหัสผ่านลงใน ช่อง รหัสผ่าน (ชื่อรหัสผ่านเดียวกับ ระบบ E-Document มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น)
 กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ เพื่อ ตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบ
 บุคลากรท่านใดไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 3550-409 หรือ thitinun.bit@gmail.com
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.