add friend facebook VDO for Youtube
BA-Knowledge Sharing

คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 10

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 10
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   []
[]


คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ม.แม่โจ้ 2558
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ม.แม่โจ้ 2558
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ: โตยฮีต ต๋ามฮอย งานปอย แอดมิน
โตยฮีต ต๋ามฮอย งานปอย แอดมิน
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ MJUBI จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015”
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ MJUBI จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015”
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ เทศบาลนครเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ เทศบาลนครเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน เกษตร-จุฬา-บูรพา
คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน เกษตร-จุฬา-บูรพา

 
     
  Check PageRank