add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: เชิญ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนและพิธีรับทุนการศึกษา

เชิญ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนและพิธีรับทุนการศึกษา
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เชิญ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2557

เชิญ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2557
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 5 [31-ตุลาคม-2557]
ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก ครั้งที่ 1 [9-ตุลาคม-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1057 [30-มิถุนายน-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: ทีมคณาจารย์ BA MJU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ พช. จ.เชียงใหม่
ทีมคณาจารย์ BA MJU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ พช. จ.เชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ:  ISUZU เปิดบูธรับสมัครงาน
ISUZU เปิดบูธรับสมัครงาน
คณะบริหารธุรกิจ: สถานบริการการเรียนรู้ด้านธุรกิจ บริการวิชาการแก่ หจก.โฮมซีดส์
สถานบริการการเรียนรู้ด้านธุรกิจ บริการวิชาการแก่ หจก.โฮมซีดส์
คณะบริหารธุรกิจ: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2557 (Research to market Thailand : R2M 2014) ระดับภูมิภาค
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2557 (Research to market Thailand : R2M 2014) ระดับภูมิภาค
คณะบริหารธุรกิจ: BA จัด Road Show กระเตงน้องสู่รั้วอินทนิล
BA จัด Road Show กระเตงน้องสู่รั้วอินทนิล
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร

 
     
  Check PageRank