add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: แจ้งวันพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

แจ้งวันพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่่โจ้ รุ่น 9

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่่โจ้ รุ่น 9
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [22-มกราคม-2558]
   ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
   สถิติการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2555-2557 [14-มกราคม-2558]
   ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนทเศทางธุรกิจ (ครั้งที่ 3) [8-มกราคม-2558]
   รับสมัครงาน_บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนส์ ฟูดส์ [5-มกราคม-2558]
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 [5-มกราคม-2558]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 [5-มกราคม-2558]
   รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [8-ธันวาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [18-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปีการศึกษา 2/2557 [30-ตุลาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [19-สิงหาคม-2556]
   ประกาศสัมภาษณ์ นักศึกษาที่่สมัครงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ [20-พฤศจิกายน-2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [22-มกราคม-2558]
ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนทเศทางธุรกิจ (ครั้งที่ 3) [8-มกราคม-2558]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารฯ เปิดโครงการให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม (BA Service Mind โครงการ 2)
คณะบริหารฯ เปิดโครงการให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม (BA Service Mind โครงการ 2)
คณะบริหารธุรกิจ: ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
คณะบริหารธุรกิจ: บุคลากรคณะบริหารฯ ฝึกอบรมการใช้งาน MS Office 365 รุ่น 4
บุคลากรคณะบริหารฯ ฝึกอบรมการใช้งาน MS Office 365 รุ่น 4
คณะบริหารธุรกิจ: ค่ายผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 58
ค่ายผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 58
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการความรู้ดูดีได้ เมื่อเล่าสู่กันฟัง 2
โครงการความรู้ดูดีได้ เมื่อเล่าสู่กันฟัง 2
คณะบริหารธุรกิจ: ชาวบริหารฯ สัมพันธ์ สุขสวัสดิ์สังสรรค์ สำราญปีใหม่ 2558
ชาวบริหารฯ สัมพันธ์ สุขสวัสดิ์สังสรรค์ สำราญปีใหม่ 2558

 
     
  Check PageRank