add friend facebook VDO for Youtube
BA-Knowledge Sharing

คณะบริหารธุรกิจ: ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีการศึกษา 2558
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศ การเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศ การเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [25-มิถุนายน-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
   รับสมัครงาน_บจก.ยูซีดี เซอร์วิส เอ็นเจียร์เนียร์ริง [4-พฤศจิกายน-2557]
   บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด - รับสมัครงาน [1-กันยายน-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [19-สิงหาคม-2556]
   ประกาศการเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร บช.บ. เฉพาะนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2555 [30-ธันวาคม-2554]


คณะบริหารธุรกิจ: ปฐมนิเทศ’58 บริหารธุรกิจ แม่โจ้
ปฐมนิเทศ’58 บริหารธุรกิจ แม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีฯ นำบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ถวายเทียนจำนำพรรษา
คณบดีฯ นำบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ถวายเทียนจำนำพรรษา
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำบุคลากรและนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำบุคลากรและนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคัดสรรกิจกรรม ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ระดับคณะ)
กิจกรรมประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคัดสรรกิจกรรม ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ระดับคณะ)
คณะบริหารธุรกิจ: ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 2558
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 2558
คณะบริหารธุรกิจ: สัมมนาคณาจารย์หลักสูตร M.B.A.
สัมมนาคณาจารย์หลักสูตร M.B.A.

 
     
  Check PageRank