add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด - รับสมัครงาน [1-กันยายน-2557]
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [3-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [3-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1057 [30-มิถุนายน-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1057 [30-มิถุนายน-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1055 [30-มิถุนายน-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: กตัญญุตาครู บูชาจารย์ 2557
กตัญญุตาครู บูชาจารย์ 2557
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีหารือโครงการ International young blood camp 2015 ร่วมกับ ม.ศิลปากร
คณบดีหารือโครงการ International young blood camp 2015 ร่วมกับ ม.ศิลปากร
คณะบริหารธุรกิจ: บริการวิชาการ “ด้านการตลาด” แก่ผู้กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร จ.ลำพูน
บริการวิชาการ “ด้านการตลาด” แก่ผู้กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร จ.ลำพูน
คณะบริหารธุรกิจ: 12 สิงหา “กล้า” นี้เพื่อแม่
12 สิงหา “กล้า” นี้เพื่อแม่
คณะบริหารธุรกิจ: น้องเกมส์-น้องฟาง คว้าดาว-เดือน คณะบริหารธุรกิจ 2557
น้องเกมส์-น้องฟาง คว้าดาว-เดือน คณะบริหารธุรกิจ 2557
คณะบริหารธุรกิจ: คณะจาก National Chiayi University เข้าเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ
คณะจาก National Chiayi University เข้าเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ

 
     
  Check PageRank