add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รุ่นที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 8
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร ม.แม่โจ้ [8-กันยายน-2557]
   โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ [4-กันยายน-2557]
   บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด - รับสมัครงาน [1-กันยายน-2557]
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [3-กรกฎาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1057 [30-มิถุนายน-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1055 [30-มิถุนายน-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: ทีมคณาจารย์คณะบริหารฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”
ทีมคณาจารย์คณะบริหารฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารฯ มุทิตาจิต  2557
คณะบริหารฯ มุทิตาจิต 2557
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีนำคณะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มทร.ล้านนา
คณบดีนำคณะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มทร.ล้านนา
คณะบริหารธุรกิจ: คกก.สหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ มฟล. ด้านสหกิจศึกษา
คกก.สหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ มฟล. ด้านสหกิจศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ: ประธานหลักสูตรและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก บจก.แกรนด์ ธอร์นตัน ประเทศไทย
ประธานหลักสูตรและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก บจก.แกรนด์ ธอร์นตัน ประเทศไทย
คณะบริหารธุรกิจ: รับฟังบรรยายและเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา
รับฟังบรรยายและเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา

 
     
  Check PageRank