add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.) และ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.) และ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: แจ้งวันพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

แจ้งวันพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]
   รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [8-ธันวาคม-2557]
   ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนทเศทางธุรกิจ (ครั้งที่ 2) [24-พฤศจิกายน-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [18-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครงาน_ISUZU [10-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครงาน_CPF [10-พฤศจิกายน-2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนทเศทางธุรกิจ (ครั้งที่ 2) [24-พฤศจิกายน-2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 5 [31-ตุลาคม-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เส้นทางสู่การคิดและพัฒนา Mobile Application 2014
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เส้นทางสู่การคิดและพัฒนา Mobile Application 2014
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จ.เชียงใหม่
คณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จ.เชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการเกี่ยววันพ่อ
โครงการเกี่ยววันพ่อ
คณะบริหารธุรกิจ: นศ.การจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตอบปัญหาด้านการจัดการ
นศ.การจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตอบปัญหาด้านการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ: รองแผนฯ จัด Road Show ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
รองแผนฯ จัด Road Show ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

 
     
  Check PageRank