สายตรงคณบดี
 

 
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
ศิษย์เก่า
 
 
 
บุคลากร [เข้าสู่ระบบ]

   ข่าวกิจกรรมคณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โครงการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยฯ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 95 รายการ โครงการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยฯ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 2/2562
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 139 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ(ครั้งที่ 1)
 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.