add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาหรับปรุงทาสีภายในอาคารพร้อมครุภัณฑ์ [2-เมษายน-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [16-มีนาคม-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [12-มีนาคม-2558]
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง 554 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) [6-มีนาคม-2558]
   รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปีการศึกษา 1/2558 [4-กุมภาพันธ์-2558]
   ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
   รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปีการศึกษา 1/2558 [4-กุมภาพันธ์-2558]
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 [5-มกราคม-2558]
   รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [8-ธันวาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [18-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปีการศึกษา 2/2557 [30-ตุลาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [19-สิงหาคม-2556]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [16-มีนาคม-2558]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [12-มีนาคม-2558]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง 554 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) [6-มีนาคม-2558]
ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพฯ แก่ผู้นำนักศึกษา
กิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพฯ แก่ผู้นำนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการเสวนาจริยธรรมการศึกษาและ QA ด้านกิจกรรมนักศึกษา
โครงการเสวนาจริยธรรมการศึกษาและ QA ด้านกิจกรรมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ: สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตฯ ที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการรับบริจาคโลหิต
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตฯ ที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการรับบริจาคโลหิต
คณะบริหารธุรกิจ: การแสดงวิสัยทัศน์ฯ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
การแสดงวิสัยทัศน์ฯ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการบริหารธุรกิจบริการวิชาการสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
โครงการบริหารธุรกิจบริการวิชาการสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
คณะบริหารธุรกิจ: สาขาวิชาการบัญชี  จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 9
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 9

 
     
  Check PageRank